Få overblik med årsregnskabet

En virksomheds årsrapport er en naturlig afslutning af det bogholder arbejde, som er udført igennem året.

Ud over bogføringsloven, så er virksomheder også underlagt årsregnskabsloven. Der er dog forskellige krav afhængig af virksomhedstype og størrelse.

Vi kan hjælpe jer med at udarbejde jeres regnskab. Vi kan sikre, at jeres regnskab lever op til gældende love og regler. I vil samtidig få bedre overblik over virksomhedens indtægter og udgifter, så I ved, om I har haft et år med over- eller underskud.

Er du iværksætter eller har du nystartet virksomhed?

Det kan være svært at lave sit regnskab korrekt. Vi kan hjælpe dig med at udarbejde dit regnskab, så det lever op til lovgivningen samt analysere tallene, så du kan forberede dig til næste år.

Fravalg af revision

Revision kan fravælges, hvis man 2 år i træk har holdt sig under 2 af følgende 3 udfald (gælder også holding selskaber, læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside):

  • Balancesum < 4 mio.
  • Nettoomsætning < 8 mio.
  • Gennemsnitslig heltidsbeskæftigede < 12 i løbet af regnskabsåret

Fravælges revision, skal dette besluttes på den ordinære generalforsamling.

Erklæringsopgaver

Vi er med i Regnskabsfabrikantens netværk. Hvis du er pålagt krav om erklæring, tilbyder Regnskabsfabrikanten en fast pris.

Vi samarbejder naturligvis også med din revisor, hvis du foretrækker dette.

Kontorhjælp på Fyn – Vi vil også gerne besøge dig i Assens, Svendborg, Ringe og andre steder på Fyn

Kan vi hjælpe dig?

Kontakt os for en uforpligtende samtale om dine muligheder.

Eksempel

Se et eksempel på et tilbud til en håndværker, hvor håndværkeren fakturerer og vi ordner resten.